Miről lehet az Istentől kapott papi hivatást felismerni?

2016. április 16.; Rovat: Cikkek

  1. A tiszta szándékról: aki az Egyház papságában valami mást keres, mint Isten dicsőségét és a halhatatlan lelkek üdvét, annak biztosan nincs isteni hivatása.
  2. A szellemi adottságokról: a papi hivatáshoz elengedhetetlenül szükséges a tudás. A leendő papoknak ezért komoly tanulmányokat kell elvégezniük és vizsgákat kell letenniük.
  3. Az erkölcsi adottságokról: a leendő papnak tiszta életet kell folytatnia, le kell tudni mondania a családi életről, és erényes életet kell élnie. (A cölibátus nem – csak – azt jelenti, hogy a papnak önmegtartóztató életet kell élnie, hiszen ez a követelmény minden állapotra érvényes, nem csak a klerikusokéra. A cölibátus a családról, a házasságról való lemondást jelenti.)
  4. Az ima szeretete: a pap az ima embere. Aki nem imádkozik szívesen, annak nem szükséges papnak lennie, hiszen a pap napi elfoglaltságának felét az ima teszi ki: breviárium, rózsafüzér, Biblia-olvasás, lelki olvasmányok, szemlélődés stb.
  5. A lelki és testi egészségről: a pappá szentelés akadályát jelenti például az epilepszia, a süketség, némaság, vakság vagy testi hibák, törpe növés stb.

Ha ezek az adottságok megvannak és az Egyház a szubdiakónussá való felszenteléssel a hivatást megerősíti, a jelöltnek nem szabad többé kételkednie az isteni hívás meglétében, valódiságában.

Azonban természetesen az is előfordul, hogy mindezen adottságok mellett valaki még sem követi Isten hívását. Sokan követik, de vannak olyanok, akik nem akarják meghallani, megint mások elárulják, és olyanok is akadnak, akik csak kikényszerítik a pappá való szentelésüket.

Nézzük most meg egy hivatásra adott „nem”-et és egy „igent”.

Egy „nem”

Egy eljátszott hivatás: élt Jézus idejében egy fiatal gazda, akinek a földi javakból mindene megvolt, amire csak szíve vágyott. És lelke mélyén mégis kielégítetlen volt. Az örök életet kereste, ezért elment az Üdvözítőhöz, letérdelt előtte és áhítatosan megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” Jézus így szólt hozzá: „Ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint tenmagadat.” Az ifjú erre azt válaszolta: „Ezeket mind megtartottam. Mit kell még tennem?” Jézus ekkor rátekintett és így hívta: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” E szavak után az ifjú búsan távozott, „mert nagy vagyona volt”, (Mt 19,16-22)

Ennek az ifjúnak megvolt az isteni hivatása: ifjúságának ideje kifogástalanul, tökéletesen állt mögötte. Az Üdvözítő ekkor a tökéletesség útját mutatta meg neki, amihez már csak az ő beleegyezése hiányzott. De ezt nem adta meg, helyette szomorúan távozott.

Mi válhatott volna ebből az emberből, ha elfogadta volna a meghívást, egy Péter, András, Jakab, János, vagy mint a többiek? Az biztos, hogy sok lelket menthetett volna meg. Így azonban… mily szörnyű tragédia!

Ha az ószövetségi Jónásra gondolunk, aki szintén el akart menekülni az isteni hívás elől, de akit másodszor megtalált Isten kegyelme, a tengerbe dobta, ahonnan a cethal kiköpte, hogy ezután Ninivében 40 ezer embert térítsen meg – felmérhetjük azt a kárt, amit egy megválaszolatlan hivatás okoz.

Egy „igen”.

Egy hűségesen meghallgatott elhívás: Jézus idejében élt egy vámos, név szerint Lévi. Napról napra vámszedő padja előtt ülve űzte jól jövedelmező üzletét. Minden vágya és törekvése a pénzre és a nyereségre irányult, és eszébe se jutott, hogy ezen változtasson.

Egy napon Jézus ment el előtte, és ekkor valami különleges dolog történt. Szemének egyetlen pillantása, egy másik világból érkező villámként, fényként hatolt a lelkébe; egy rövid szó, oly lágy és oly barátságos, és mégis oly parancsoló és ellenállhatatlan: „Kövess engem! Az felállt és mindenét otthagyva követte őt.” (Lk 5,27) Lévi vámosból lett Máté apostol. Teljes erejéből hirdette az örömhírt és megírta az első evangéliumot. Végül boldogan adta oda életét Krisztusért.

(P. Martin Fuchs homiliája nyomán – Budapest, 2008. június 22.)Kapcsolat

E-mail:
szentfulop@gmail.com
Postacím:
8445 Városlőd
Templom tér 6.

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Espanol

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map View larger map
6654 Main Street
Cincinnati, OH 45202
(513) 555-7856