header image

A Néri Szent Fülöp Közösség ars poétikája

Abban a világban, amely dekadens módon mindent megkérdőjelez, s abban az Egyházban, amely maga is meg-megízleli a szekularizmus látszólagos gyümölcseit, úgy látjuk, nincs más utunk, mint újra feltárni és következetesen megélni a katolikus hit igazságait és lelkiségét. Egyházunk kétezer éves hagyományát szeretnénk újraéleszteni, s azt papi életünkben megélve hirdetni azoknak a híveknek, akik maguk is utakat keresnek a hiteles katolikus lelkiséghez. 

Éveken át tartó gondolkodás és alapos megfontolás után úgy döntöttünk, hogy szeretnénk tudatosan és egymást támogatva megélni és megvalósítani ezt a víziót. Elsősorban a papi életet, a papi lelkiség hagyományát szeretnénk visszaszerezni, majd azt megélve megosztani annak lelki kincseit a magyar katolikus családokkal, ifjúsággal. 

Példaképünk elsősorban az a Néri Szent Fülöp, akiben csodás módon megvolt az Egyház és annak hagyománya iránti mélységes tisztelet, ugyanakkor a Szentlélek sugallatai által tevékenyen élte meg a felebaráti szeretet parancsát is. Mellette példaképünk még a fiatalok segítője Bosco Szent János, a liturgia tisztelője és Krisztus magára öltője, Pietrelcinai Szent Pió, a szegénység és az imádság tanítómestere Assisi Szent Ferenc, és John Henry Newman, aki egyszerre volt korának embere és tudtak képviselni az Egyház tanításának folytonosságát. 

Az ő példájuk jelenti számunkra azt a kitaposott ösvényt, melyen az Egyház számtalan hívőt elvezetett már az üdvösség kikötőjébe. Általuk szeretnénk feltárni azt a teológiai és spirituális hagyományt, mely annyira hiányzik hívő generációnknak, mint egy falat kenyér. 

Tevékenységünk forrása és csúcsa az elfeledett szent liturgia, az a szellemi és lelki kincs, mely által nem csupán egy emberi közösség részévé válhatunk, hanem tér és idő kereteit átlépve, csatlakozhatunk a szentek és angyalok társaságához, a megdicsőült Egyházhoz, s magához a Szentháromságos egy Istenhez. 

Ebből a forrásból igyekszünk Európa és magyar hazánk társadalmának erkölcsi felfogását megtisztítani, felragyogtatni a családok és a fiatalság számára a katolikus hit mindig aktuális és átformáló mivoltát.


neri_szent_fülöp.jpgKapcsolat

E-mail:
szentfulop@gmail.com
Postacím:
8445 Városlőd
Templom tér 6.

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Espanol

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map View larger map
6654 Main Street
Cincinnati, OH 45202
(513) 555-7856